Ameliyathane Ve Yoğun Bakim Pendantları


Tanım:


Dikdörtgen kesitli sabit pendantların ölçüleri yaklaşık olarak 350x450 mm ölçülerindedir. Pendantın boyu ise döşeme ile tavan arasındaki mesafeye göre ayarlanır. Alt yüzeye 8 adet farklı gaz prizleri yerleştirilebilir. Gövde paslanmaz çelik olup tavan pervazı alüminyum profildir.

Sabit boru askılı pendantın servis kafası üzerinde medikal gaz prizleri ve elektrik prizleri bulunmaktadır. Servis kafası ekseni etrafında 340° döndürülebilir. Monitör sehpası ihtiyaca göre bir veya iki adet takılabilir.

Tek kollu ve çift kollu pendantların sağladığı servisler aynı olmakla birlikte, çift kollunun hareket kabiliyeti ve servis kafasının istenen noktaya getirilebilmesi tek kolluya göre daha üstündür. Standart kol uzunlukları 60 cm ve 80 cm, çift kollularda ise bu ikisinin kombinasyonları şeklindedir. Yük taşıma kapasitesi max 80 kg dır.

Çok amaçlı pendantın servis kafası 650 mm aşağı yukarı hareket ederek uygun konum alabilir. Hareketli kola sabit bir kol ilavesiyle pendant hareketlerine maksimum esneklik kazandırabilir.

Her eklem 340° döndürülebilir.

 

Pendant Tipi

Kod

 

 

Sabit Tip Pendant

80-301

Tek Kollu Pendant

80-302

Çift Kollu Pendant

80-303

Çok Amaçlı Pendant

80-304

 

Hasta Yatak Başi Ünitesi

Tanım:

Yatak başları, medikal gazları, elektrik prizlerini, ışıklandırma anahtarlarını, telefon verisi, hemşire çağrı sistemleri gibi hastanın gereksinimlerini üzerinde bulunduran donanımlardır.

Yatak başı ve dikey kolonların gövdesi özel çekilmiş ve anodize edilmiş alüminyumdan yapılmıştır ve istenilen renkte elektrostatik boya ile boyanır. Gaz ve elektrik servisleri gövdenin ayrı bölümlerine yerleştirilmiştir. Okuma (1x18 W) ve aydınlatma (1x36 W) lambaları gövdenin alt ve üst bölümlerine yerleştirilmiştir.

 

Askılı Yoğun Bakım Üniteleri:

Yetişkin, çocuk ve özellikle de yeni doğan yoğun bakım salonlarında kullanılan askılı yoğun bakım üniteleri üzerinde kullanıcı servisin ihtiyaçlarına göre elemanlar yerleştirilir. Ayrıca ünitenin her iki yanına gaz ve elektrik servisleri takılabildiği için her iki tarafa hasta alınabilir ve böylece yerden tasarruf sağlanabilir. Sistemin gövdesi alüminyum çekme ve elektrostatik boyalı olup boya rengi kullanıcının isteğine göre yapılır.

 

Yatak Başı Özellikleri:

Standart yatak başı üzerinde aşağıdaki elemanlar bulunmakta birlikte elemanların cinsi ve sayısı gerektiğinde çoğaltılabilir.

 • Oksijen Prizi 1 adet
 • Vakum Prizi 1 adet
 • Elektrik Prizi 2 adet
 • Telefon Prizi 1 adet
 • Hemşire Çağrı Prizi 1 adet

Yatak başlarının borulamaları, kablolamaları yapılmış ve test edilmiş olarak sevk edilir. Yatak başları EN ISO 11197:2009 ve EN ISO 13485 standardına göre imal edilmekte olup CE markalıdır.

 

Dikey Tip Yatak Başı:

Yoğun bakım servisleri için tasarlanan üniteler EN ISO 11197 ve ISO 13485 standartlarının gereklerini kapsayacak şekilde imal edilirler.

Gövde karkası alüminyum profillerden yapılmış olup standart bir ünite üzerinde aşağıdaki elemanlar bulunur.

 • Gaz Prizleri (O2, V, A4)
 • Elektrik Prizleri ve Topraklama Nodları
 • Monitör Sehpası
 • Serum Askısı
 • Çekmece ve Yazı Sehpası
 • Hemşire Çağrı Soketi
 • Akrobat Lamba
 • Akseuar Rayı

Elemanların cins ve sayıları kullanıcı servisin istekleri doğrultusunda belirlenebilir.

Yatak Başi  Tipi

Kod

 

 

Normal Yatakbaşı

80-201

Yoğunbakım Tipi Yatakbaşı

80-202

Dikey Yatakbaşı

80-203

 

Standartlar:

 • Medikal Cihaz Direktifi 93/42/EEC(2007/47/EC) (4. madde hariç)
 • ISO 13485:2003 Medikal Cihazlar - Kalite Yönetim Sistemi
 • EN ISO 11197:2009 Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
 • EN 60601-1:2009 Elektrikli Tıbbi Donanım - Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar.
 • EN ISO 14971:2009 Tıbbi Cihazlar - Tıbbi cihazlara risk yönetiminin uygulanması.
 • EN 475:1997 Tıbbi Cihazlar - Elektrikli alarm sinyalleri.
 • EN 980:2011 Tıbbi cihazların etiketlenmesinde kullanılan semboller.